Meditasyon

İnsanoğlu var olduğu günden beri kendi varlığına bir mana arayışı içerisinde olmuştur ve her ruh bu anlamda yaratıcısını arar.

Bu arayış kişiyi kaynağını bulmaya götürür, bu kaynağa ulaşan yolları denemeye ve sorgulamaya başlar.

 

Meditasyon bu yollardan sadece biri ve aslında en temelidir.

Meditasyon pratiğime 2009 yılında katıldığım 5 günlük Zen-Vipassana Meditasyonu İnziva kampı ile başladım. O tarihten bu güne, pek çok farklı meditasyon uygulaması ile tanışsam da uyguladığım ve öğrettiğim yol yine Zen Vipassana Meditasyonu oldu.

1bb0f33f-7170-41ad-962a-d429ec1a979d.JPG

 Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş bir kelimedir ve ‘bir şeyi gözden geçirme, üzerinde düşünme’ gibi anlamlara gelir. Yani esasında meditasyon dediğimiz şey derin düşünmedir (ki esasında bu “zihnen düşünmemedir”) ve tasavvufi terimlerde bu tefekkür olarak geçer. Yani hiçbir şey düşünmeksizin gerçekleşen derin düşünmedir.

Meditasyona 2 türlü de başlanabilir. Farkındalıkla ya da derin gevşeme ile. Doğuda meditasyona farkındalıkla başlanır. O zaman gevşeme kendi ahengi içinde gelir, kendiliğinden gerçekleşir. 

Gerilimin nedeni ne kadar çok şey tuttuğumuzu bilmemektir. Bu gerilim bedensel de olabilir zihinsel de. Farkındalıkla meditasyon yapıldığında her ikisinin de gerilimi boşalır…..

Meditasyon doğal olandır, enerji gerektirmez…
Akıntıyla yüzmek enerji gerektirmez…
Düşünmek enerji gerektirir…
Farkındalık doğaldır , enerji gerektirmez,
Farkında olmama hali enerji gerektirir…


Meditasyon için en önemli şey duruştur.
Duruşunuz sağlam ve rahat olması gerekir.
Duruş her zaman oturuş anlamına gelmez. Eğer sizin için oturmak ızdırap verici bir hale geliyorsa yatın, kendinizi en rahat, sağlam, stabil olduğunuz duruma getirin.

 Duruşunuzun simetrik olması önemlidir. Vücudunuz simetrik, ( eğer olabiliyorsa bacaklar bağdaş ya da çapraz) ve parmaklar da birleştiğinde enerji rahatça ve kesintisiz akar. Gözler zihnin kapılarıdır. Gözlerinizi kapatın. Gözler kapandığında gözlem başlar.

Zihni ve aklı aşabilmenin yolu NEFES i gözlemlemektir.
Sadece gözlemleyin, bilinçli nefes alıp vermeyin… Sadece nefesinizi izleyin…
Düşüncelerin peşinden gitmeyin…
Sorularınızı aydınlatmaya çalışmayın…
Düşünmeyi bırakın , nefesinize dönün, zihnin yoğunluğu azalacaktır…
Yavaş yavaş nefes incelecek, kısalacaktır ve kaşlarınızın arasında bir parıltıya dönüşecektir.
Burada nefes de düşünce de kalmaz ve tamamiyle düşüncesizlik haline gelinir.

İşte bu hal; Meditatif Hal'dir..

Özetle,

Meditasyon en temelde kişinin kendini gözlemlemesi yoluyla kendini anlamasına yardımcı olur.

Kendini anlayabilirsen başkalarını da anlayabilirsin.

Başkalarını anlayabilirsen, bütün dünyanın nasıl işlediğini anlayabilirsin.

İşte bu bilgeliktir.

Huzur ve sevgi getiren şey işte budur.

 

Meditasyon uygulamaları ile tanışmak, özel ya da grup dersleri içinde yer almak ve ya bu çalışmalara ev sahipliği yapmak için bana ulaşabilirsiniz.